Beaufort 04

 

06.04 - 28.09.2003

B01

Van begin april tot eind september 2003 vormde de Belgische kustlijn het wervelende decor voor een ongezien artistiek parcours. Er werden monumentale kunstwerken opgericht als bakens die verwijzen naar de oude kerk- en vuurtorens, de vertrouwde herkenningspunten van weleer. Reuzengrote foto's, de zogenaamde billboards, verschenen op onverwachte plaatsen en lieten de achteloze voorbijganger niet onberoerd. Intrigerende kunstinstallaties werden her en der opgesteld in het kader van Beaufort01, de Triënnale voor Hedendaagse Kunst aan Zee. 

curator & stichter:
Willy Van den Bussche

PHOTOS ©
VALERE PRINZIE
& HUGO MAERTENS